Aлфи Техноцентар - 076 266 994 / 076 448 503   |     УЛИЦА 7 БРОЈ 16, 1300 КУМАНОВО

Ѕидна Сталажа (Economic)

Ѕидна Сталажа (Economic)

Ѕидни сталажи со и без крошна


Различни димензии за сите парчиња —

Висина: 2250 

Ширина: 400

Должина на рафтови: 550, 650, 750, 970, 1000, 1250, 1330