• 181920
10% попуст
Заштеди со Клуб цена

Боја за внтарешни ѕидови MAXIPOL 5L

Површината мора да биде: сува, носивно способна, чиста и без слабо врзани делови, прашина, водорастворливи соли, мрснотии и останати нечистотиии. Старата боја, која не е добро врзана, механички се одстранува. Нерамните површини да се израмнат со некоја од GLETOLIN масите за глетување на внатрешни ѕидови. Пред боење, површината треба да се импрегнира со соодветна МAXIKRIL подлога, во зависност од состојбата на површината. МAXIPOL се нанесува со четка, ваљак или машина за прскање, во два покривни слоја. Притоа за првиот слој МAXIPOL от може да се разреди со вода до 40%, додека за вториот слој може да се разреди до 25%. Вториот слој се нанеува по 6 часа, односно на претходно исушениот премаз. По употребата, алатот веднаш да се испере со вода.

Работна температура: Оптималната работна температура е од +10 °C до +30 °C. Не смее да се користи под +5 °C.
Потрошувачка: 125–185 ml/m² во два слоја, во зависност од рапавоста и впивливоста на површината.
Рок на употреба и складирање: 18 месеци од датумот на производството истакнат на амбалажата. Да се чува во оригиналната, добро затворена и неоштетена амбалажа, при температура од +5 °C до +25 °C, заштитено од директната сончева светлина.

Клуб Цена
531 ден. 590 ден.

На залиха