Преносна Приклушница

Спојка со бакетилна блошка 16А/250V IEC – 60884-1 CEE7 2P+E


Каталошки број: 232B


Шифра: 32490

 

 

Побарај понуда
'

Преносна Приклушница


×