Aлфи Техноцентар - 076 266 994 / 076 448 503   |     УЛИЦА 7 БРОЈ 16, 1300 КУМАНОВО

Каса за маркет (Atlas – Сива)

Каса за маркет (Atlas – Сива)

Каса за маркет со и без каиш и додатна опрема.

Различни димензии за сите типови каси —

А 1800 , А 2130 , А 2330