Aлфи Техноцентар - 075 211 100   |     УЛИЦА 7 БРОЈ 16, 1300 КУМАНОВО

Don MBS

Don MBS

Димензии HxWxD 138 x 66 x 73 см

Моќ 22 kW

Испорачаната моќност е 21 kW

Моќта е испорачана во средина од 1 kW

Степен на искористеност 90%

CO емисија дрво / јаглен 0.03%

Волумен на котелот 41 л

Екстракција на чад Ø80 mm

Температура на издувниот гас 120 ° C

Тежина 270 кг

Потрошувачка на гориво 1,6 – 4,3 kg / h