Aлфи Техноцентар - 075 211 100   |     УЛИЦА 7 БРОЈ 16, 1300 КУМАНОВО

Don MBS


Димензии HxWxD 138 x 66 x 73 см

Моќ 22 kW

Испорачаната моќност е 21 kW

Моќта е испорачана во средина од 1 kW

Степен на искористеност 90%

CO емисија дрво / јаглен 0.03%

Волумен на котелот 41 л

Екстракција на чад Ø80 mm

Температура на издувниот гас 120 ° C

Тежина 270 кг

Потрошувачка на гориво 1,6 – 4,3 kg / h


0 Коментари

Thermo Vesta


Димензии(ВxШxД): 890x455x440mm

Димензии на Ложиште (ВxШxД): 400x213x343mm

Јачина (Дрво / Јаглен): 8 kw / 11 kw

Топлотна моќ на Вода(Дрво / Јаглен): 6,5 kw / 9 kw

Топлотна моќ на Околина(Дрво / Јаглен): 1,5 kw / 2 kw

Волумен на Котел: 4 li

Степен на искористенос (Дрво / Јаглен): 83% / 82%

Издувен чад : Централно / Позадинско / Ø 120mm

Тип на Гориво: Дрво, Јаглен

0 Коментари

Thermo In


Димензии(ВxШxД): 984,5x650x530mm

Димензии на Ложиште (ВxШxД): 310x415x400mm

Јачина (Дрво / Јаглен): 16 kw / 19 kw

Топлотна моќ на Вода(Дрво / Јаглен): 8 kw / 8 kw

Топлотна моќ на Околина(Дрво / Јаглен): 8 kw / 11 kw

Волумен на Котел: 23 li

Степен на искористенос (Дрво / Јаглен): 88% / 87%

Издувен чад : Централно / Ø 150mm

Тип на Гориво: Дрво, Јаглен

0 Коментари

Thermo Vulkan Plus


Димензии(ВxШxД): 1171x650x556mm

Димензии на Ложиште (ВxШxД): 280x425x425mm

Димензии на Рерна(ВxШxД): 270x350x470mm

Јачина (Дрво / Јаглен): 24 kw / 23 kw

Топлотна моќ на Вода(Дрво / Јаглен): 15 kw / 14 kw

Топлотна моќ на Околина(Дрво / Јаглен): 9 kw / 9 kw

Волумен на Котел: 18 li

Степен на искористенос (Дрво / Јаглен): 85% / 86%

Издувен чад : Централно / Позадинско / Ø 150mm

Тип на Гориво: Дрво, Јаглен

Бои- boi boi

0 Коментари

Thermo Vulkan S


Димензии(ВxШxД): 808x650x545mm


Димензии на Ложиште (ВxШxД): 290x405x400mm


Јачина (Дрво / Јаглен): 19,7 kw / 24,8 kw


Топлотна моќ на Вода(Дрво / Јаглен): 14 kw / 14,6 kw


Топлотна моќ на Околина(Дрво / Јаглен): 5,7 kw / 10,2 kw


Волумен на Котел: 24 li


Степен на искористенос (Дрво / Јаглен): 86% / 85%


Издувен чад : Централно / Позадинско / Ø 150mm


Тип на Гориво: Дрво, Јаглен


Боиboi boi


0 Коментари

Thermo Royal 720


Димензии(ВxШxД): 850x720x600mm

Димензии на Ложиште (ВxШxД): 467x272x352mm

Димензии на Рерна(ВxШxД): 270x350x470mm

Јачина (Дрво / Јаглен): 11 kw / 14 kw

Топлотна моќ на Вода(Дрво / Јаглен): 6 kw / 6 kw

Топлотна моќ на Околина(Дрво / Јаглен): 5 kw / 8 kw

Волумен на Котел: 4 li

Степен на искористенос (Дрво / Јаглен): 86% / 86%

Издувен чад : Централно / Позадинско / Ø 120mm

Тип на Гориво: Дрво, Јаглен

Бои – boi boi boi boi

0 Коментари

Super Thermo Magnum


Димензии(ВxШxД): 865x1070x660mm

Димензии на Ложиште (ВxШxД): 280x400x430mm

Димензии на Рерна(ВxШxД): 280x270x420mm

Јачина (Дрво / Јаглен): 21 kw / 21 kw

Топлотна моќ на Вода(Дрво / Јаглен): 13 kw / 11 kw

Топлотна моќ на Околина(Дрво / Јаглен): 8 kw / 10 kw

Волумен на Котел: 19 li

Степен на искористенос (Дрво / Јаглен): 86% / 89%

Издувен чад : Централно / Позадинско / Ø130 / Ø 150mm

Тип на Гориво: Дрво, Јаглен

Бои – boi boi boi boi boi

0 Коментари

Thermo Magnum


Димензии(ВxШxД): 865x1070x660mm

Димензии на Ложиште (ВxШxД): 280x230x370mm

Димензии на Рерна(ВxШxД): 270x350x470mm

Јачина (Дрво / Јаглен): 14 kw / 17 kw

Топлотна моќ на Вода(Дрво / Јаглен): 9 kw / 9 kw

Топлотна моќ на Околина(Дрво / Јаглен): 5kw / 8 kw

Волумен на Котел: 11 li

Степен на искористенос (Дрво / Јаглен): 89% / 85%

Издувен чад : Централно / Позадинско / Ø 150mm

Тип на Гориво: Дрво, Јаглен
Бои – boi boi boi boi boi

0 Коментари

Крај на страницата

Нема повеќе страници да се исполнат.