Aлфи Техноцентар - 075 211 100   |     УЛИЦА 7 БРОЈ 16, 1300 КУМАНОВО

Влезна врата двокрилна


НАДВОРЕШНА ВРАТА ПВЦ ДВОКРИЛНА 1400х2100 ВРН 1298 Десен / Лев – Шифра: 157178 / 157179

НАДВОРЕШНА ВРАТА ПВЦ ДВОКРИЛНА 1400×2100 ВРН 1216 СТАКЛО  Десен / Лев – Шифра: 157182 / 157183

НАДВОРЕШНА ВРАТА ПВЦ ДВОКРИЛНА 1600х2100 ВРН 1306 УКР. ПАНЕЛ  Десен / Лев – Шифра: 157180 / 157181


0 Коментари

Влезна врата еднокрилна


НАДВОРЕШНА ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА 900х2000 1206  Десен / Лев – Шифра: 157173 / 157139

НАДВОРЕШНА ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА 1000х2000 1208  Десен / Лев – Шифра: 157176 / 157142

НАДВОРЕШНА ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА 1000х2100 1208  Десен / Лев – Шифра: 157169 / 157135


0 Коментари

WC Врата Еднокрилна


WC ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА  700х2000 1107А – Десен / Лев – Шифра: 157170 / 157136

WC ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА   700х2000 1107B – Десен / Лев – Шифра: 157171 / 157137

WC ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА   800х2000 1107 – Десен / Лев – Шифра: 157172 / 157138

WC ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА   900х2000 1113 – Десен / Лев – Шифра: 157175 / 157141

WC ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА   900х2000 ВРН 1114 – Десен / Лев – Шифра: 157176 / 157177

WC ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА  1000х2000 1117 – Десен / Лев – Шифра: 157174 / 157140


0 Коментари

Балконска врата еднокрилна


БАЛКОНСКА ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА 700х2100 1098 Лев/Десен  Шифра: 157118 / 157159

БАЛКОНСКА ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА 800х2100 1096 Лев/Десен Шифра: 157119 / 157160

БАЛКОНСКА ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА 800х2200 1105  Лев/Десен Шифра: 157121 / 157162

БАЛКОНСКА ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА 900х2100 1105  Лев/Десен Шифра: 157120 / 157161

БАЛКОНСКА ВРАТА ПВЦ ЕДНОКРИЛНА 1000х2200 1118 Лев/Десен Шифра: 157122 / 157163


0 Коментари

Прозорци двокрилни


ПРОЗОР ПВЦ ДВОКРИЛЕН 1200х1200 1098 Десен/Лев – Шифра: 157168 /157123

ПРОЗОР ПВЦ ДВОКРИЛЕН 1200х1400 1103 Десен/Лев – Шифра: 157165/ 157124

ПРОЗОР ПВЦ ДВОКРИЛЕН 1400х1200 1106 Десен/Лев – Шифра: 157125/ 157126

ПРОЗОР ПВЦ ДВОКРИЛЕН 1400х1400 1111 Десен/Лев – Шифра: 157144/ 157131

ПРОЗОР ПВЦ ДВОКРИЛЕН 1600х1200 1114 Десен/Лев – Шифра: 157128/ 157127

ПРОЗОР ПВЦ ДВОКРИЛЕН 1600х1200 1115  Лев – Шифра: 158198

ПРОЗОР ПВЦ ДВОКРИЛЕН 1800х1200 1121 Десен/Лев – Шифра: 157129/ 157143

ПРОЗОР ПВЦ ДВОКРИЛЕН 1800х1400 1122 Десен – Шифра: 158200

ПРОЗОР ПВЦ ДВОКРИЛЕН 1800х1400 1129 Десен/Лев – Шифра: 157167/ 157132


0 Коментари

Прозорци еднокрилни


ПРОЗОР ПВЦ ЕДНОКРИЛЕН 520х600 1032 Десен/Лев – Шифра: 157168 / 157133

ПРОЗОР ПВЦ ЕДНОКРИЛЕН 524×600 1031 Десен/Лев  – Шифра: 158194 / 158193

ПРОЗОР ПВЦ ЕДНОКРИЛЕН 600х600 1034 Десен/Лев – Шифра: 157152 / 157111

ПРОЗОР ПВЦ ЕДНОКРИЛЕН 600х800 1044 Десен/Лев – Шифра: 157134 / 157112

ПРОЗОР ПВЦ ЕДНОКРИЛЕН 600х800 1045 Десен/Лев – Шифра: 158196 / 158195

ПРОЗОР ПВЦ ЕДНОКРИЛЕН 800х800 1048 Десен/Лев – Шифра: 157153 / 157113

ПРОЗОР ПВЦ ЕДНОКРИЛЕН 800х1000 1060 Десен/Лев – Шифра: 157154 / 157114

ПРОЗОР ПВЦ ЕДНОКРИЛЕН 800х1200 1062 Десен/Лев  – Шифра: 157155 / 157115

ПРОЗОР ПВЦ ЕДНОКРИЛЕН 800х1400 1070 Десен/Лев – Шифра: 157156 / 157116

ПРОЗОР ПВЦ ЕДНОКРИЛЕН 1000х1000 1055 Десен/Лев – Шифра: 157157 / 157117

ПРОЗОР ПВЦ ЕДНОКРИЛЕН 1000х1200 1070 Десен/Лев – Шифра: 157158 / 157157


0 Коментари

Крај на страницата

Нема повеќе страници да се исполнат.