Aлфи Техноцентар - 075 211 100   |     УЛИЦА 7 БРОЈ 16, 1300 КУМАНОВО

Новогодишна Елка


378 гранки

Должина на гранки: 9cm

Димензии: Ø91х150cm

Дебелина на ПВЦ: 0.12+0.07mm

Боја: Зелена


678 гранки

Должина на гранки: 9cm

Димензии: Ø111х180cm

Дебелина на ПВЦ: 0.12+0.07mm

Боја: Зелена


1.080 гранки

Должина на гранки: 9cm

Димензии: Ø142х210cm

Дебелина на ПВЦ: 0.12+0.07mm

Боја: Зелена


1.800 гранки

Должина на гранки: 9cm

Димензии: Ø172х270cm

Дебелина на ПВЦ: 0.12+0.07mm

Боја: Зелена


0 Коментари

Новогодишна Елка


106 гранки

Димензии: Ø61х120cm

Дебелина на ПВЦ: 0.07+0.07mm

Боја: Зелена


214 гранки

Димензии: Ø86х150cm

Дебелина на ПВЦ: 0.07+0.07mm

Боја: Зелена


358 гранки

Димензии: Ø107х180cm

Дебелина на ПВЦ: 0.07+0.07mm

Боја: Зелена


532 гранки

Димензии: Ø116х210cm

Дебелина на ПВЦ: 0.07+0.07mm

Боја: Зелена


0 Коментари

Крај на страницата

Нема повеќе страници да се исполнат.